VACCINATION Genom vaccination kan Ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstående lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död.  Vaccination kan även minska risken för smittspridning till människor  av t.ex. rabies, en sjukdom som djuren måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige. Risken för biverkningar är liten med dagens vacciner. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare.  Eftersom hundar och katter i Sverige är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjukdomar är så gott som utrotade, men så är inte fallet. Om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så Du bör se till att Ditt djur har bästa tänkbara vaccinationsskydd.
Klicka på knapparna under djuren för att läsa mer om vaccinationer
HUND HUND KATT KATT KANIN KANIN ILLER ILLER i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
När Du vaccinerar Ditt djur bidrar Du på ett enkelt och billigt sätt till att minska risken för lidande och att höja hälsonivån - helt enkelt till att förbättra djurskyddet.
Under maj har du 20% rabatt på vaccination hos oss. Vi hoppas att så många som möjligt vaccinerar innan sommaren då vi kommer behöva prioritera akuta och sjuka djur under semestertiderna. Under 22-26/5 skänker vi även pengar till veterinärer utan gränser för varje dos vaccin. Mailbokning: reception@gbdjurklinik.se (Södra Järnvägsgatan 50) eller online på www.lapplandsdjurklinik.se/onlinebokning
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
VACCINATION
Genom att vaccinera Ditt djur kan Du på ett enkelt och billigt sätt minska risken för lidande och höja hälsonivån - helt enkelt förbättra djurskyddet. Genom vaccination kan Ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstående lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död. Vaccination kan även minska risken för smitt-spridning till människor av t.ex. rabies, en sjukdom som djuren måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige. Risken för biverkningar är liten med dagens vacciner. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare. Eftersom hundar och katter i Sverige är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjukdomar är så gott som utrotade, men så är inte fallet. Om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så Du bör se till att Ditt djur har bästa tänkbara vaccinationsskydd.
HUND HUND KATT KATT KANIN KANIN ILLER ILLER
Klicka på knapparna under djuren för att läsa mer om vaccinationer
Under maj har du 20% rabatt på vaccination hos oss. Vi hoppas att så många som möjligt vaccinerar innan sommaren då vi kommer behöva prioritera akuta och sjuka djur under semestertiderna. Under 22-26/5 skänker vi även pengar till veterinärer utan gränser för varje dos vaccin. Mailbokning: reception@gbdjurklinik.se (Södra Järnvägsgatan 50) eller online på www.lapplandsdjurklinik.se/onlinebokning