ADRESS S:a Järnvägsgatan 50 931 32 Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
© Djurkliniken i Skellefteå
VACCINATION Genom att vaccinera Ditt djur kan Du på ett enkelt och billigt sätt minska risken för lidande och höja hälsonivån - helt enkelt förbättra djurskyddet. Genom vaccination kan Ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstående lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död.  Vaccination kan även minska risken för smittspridning till människor  av t.ex. rabies, en sjukdom som djuren måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige. Risken för biverkningar är små med dagens vacciner. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare.  Eftersom hundar och katter i Sverige är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjukdomar är så gott som utrotade, men så är inte fallet. Om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så Du bör se till att Ditt djur har bästa tänkbara vaccinationsskydd. HUND HUND KATT KATT KANIN KANIN ILLER ILLER
Klicka på knapparna för att läsa mer om vaccinationer
DJURKLINIKEN i Skellefteå
ADRESS S:a Järnvägsg. 50 931 32 Skellefteå
© Djurkliniken i Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
VACCINATION Genom att vaccinera Ditt djur kan Du på ett enkelt och billigt sätt minska risken för lidande och höja hälsonivån - helt enkelt förbättra djurskyddet. Genom vaccination kan Ditt djur besparas både akut sjukdom, risk för kvarstå- ende lidande eller nedsatta kroppsfunktioner och t.o.m. död. Vaccination kan även minska risken för smittspridning till människor av t.ex. rabies, en sjukdom som djuren måste vara vaccinerade mot vid införsel till Sverige. Risken för biverkningar är små med dagens vacciner. De sjukdomar vi vaccinerar mot är betydligt allvarligare. Eftersom hundar och katter i Sverige är så väl vaccinerade är det lätt att tro att vissa sjuk- domar är så gott som utrotade, men så är inte fallet. Om vi minskar vaccineringarna kommer vi att få se flera fall av vissa sjukdomar igen. Öppnade gränser mot andra länder innebär också ökade smittrisker så Du bör se till att Ditt djur har bästa tänkbara vaccinations- skydd.
HUND HUND KATT KATT KANIN KANIN ILLER ILLER
Klicka på knapparna för att läsa mer om vaccinationer.
DJURKLINIKEN i Skellefteå