VÅRA TJÄNSTER
Hos oss får Du kvalificerad djursjukvård präglad av stor omtanke och lång erfarenhet. Vi tillhandahåller alla de vanligast förekommande veterinära tjänsterna. Det är viktigt för oss att våra patienter får den tid och uppmärksamhet de behöver och att Du som djurägare känner Dig väl omhändertagen.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
VÅRA TJÄNSTER
Hos oss får Du kvalificerad djursjukvård präglad av stor omtanke och lång erfarenhet. Vi tillhanda-håller alla de vanligast förekommande veterinära tjänsterna. Det är viktigt för oss att våra patienter får den tid och uppmärksamhet de behöver och att Du som djurägare känner Dig väl omhändertagen.