ADRESS S:a Järnvägsgatan 50 931 32 Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
© Djurkliniken i Skellefteå
SOMMARFAROR Fästingar Fästingar kan sprida flera sjukdomar, bland annat Borrelios och Anaplasmos. Smittan överförs till djur och människor via fästingens saliv. Det tar runt ett dygn från att fästingen bitit sig fast tills smittan överförs. Det bästa man kan göra för att undvika smitta är således att dagligen inspektera sina djur och så snart som möjligt avlägsna eventuella fästingar. Våra djur bör även behandlas förebyggande med antiparasitära medel. Det finns flera olika preparat som har dokumenterad effekt mot fästingangrepp, men inget av dem ger 100 % skydd. Till exempel spot on-lösningarna Expot vet. och Frontline vet. och hundhalsbandet Scalibor vet. Expot vet. och Scalibor vet. får aldrig användas till katter. Det kan vara dödligt farligt. Till katt fungerar Frontline vet. Ta kontakt med oss så får du veta mer. Geting-, bi- och humlestick kan göra ont och ge en lokal svullnad och rodnad. Oftast går detta över av sig själv och ingen behandling behövs. Vissa hundar och katter är överkänsliga mot humlor, bin eller getingar och kan få en allergisk reaktion som slöhet, yrsel och flåsighet. Om detta inträffar ska man kontakta veterinär. Om djuret fått många stick kan det bli mycket dåligt och behöver då veterinärvård. Ormbett I Sverige finns det en giftig orm, huggormen. Det är olika hur hårt hundar drabbas av ett bett, men man ska alltid utgå från att hunden kan bli dålig. Ofta blir det snabbt en svullnad vid bettstället, hunden får försämrad cirkulation och kan bli slö. Det är viktigt att i möjligaste mån hålla hunden i stillhet, särskilt om bettet är i tass eller ben. Om det är möjligt, bär hunden, gå annars lugnt till bil eller hem. Kontakta veterinär. Kortisontabletter kan ges om man befinner sig långt från möjlighet att nå veterinär men ersätter inte veterinär bedömning av hunden. I normalfallet behandlas intagna djur med smärtstillande och med dropp för stabilisering. Katter som blir ormbitna klarar sig oftast bättre än hundar, men uppvisar katten symptom i form av svullnad, smärta eller allmän påverkan gäller samma sak som för hund. Värmeslag När det är varmt ute är det viktigt att se till att våra djur alltid har god tillgång till vatten, så att de inte riskerar att bli uttorkade. Hundar är känsliga för värme. De kan inte reglera temperaturen genom svettning på samma sätt som vi människor utan de svettas bara genom tassar och mun. Blir hunden för varm börjar den flåsa och blir stressad. Går det för långt kan den få värmeslag med bland annat flåsande, stirrighet, orolighet, vinglighet och svimning som symptom. Om din hund är påverkad av värmen bör du kyla ner den med vatten, till exempel genom att blöta ner handdukar och svepa in den i eller bada den om det finns möjlighet till det. Katter tål värme bättre än hundar, men även katter kan drabbas av värmeslag och bör inte heller lämnas i varma bilar. Har djuret symtom på värmeslag ska du alltid kontakta veterinär!
DJURKLINIKEN i Skellefteå
ADRESS S:a Järnvägsg. 50 931 32 Skellefteå
© Djurkliniken i Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
SOMMARFAROR Fästingar Fästingar kan sprida flera sjukdomar, bland annat Borrelios och Anaplasmos. Smittan överförs till djur och människor via fästingens saliv. Det tar runt ett dygn från att fästingen bitit sig fast tills smittan överförs. Det bästa man kan göra för att undvika smitta är således att dagligen inspektera sina djur och så snart som möjligt avlägsna eventuella fästingar. Våra djur bör även behandlas förebyggande med antiparasitära medel. Det finns flera olika preparat som har dokumenterad effekt mot fästingangrepp, men inget av dem ger 100 % skydd. Till exempel spot on- lösningarna Expot vet. och Frontline vet. och hundhalsbandet Scalibor vet. Expot vet. och Scalibor vet. får aldrig användas till katter. Det kan vara dödligt farligt. Till katt fungerar Frontline vet. Ta kontakt med oss så får du veta mer. Geting-, bi- och humlestick kan göra ont och ge en lokal svullnad och rodnad. Oftast går detta över av sig själv och ingen behandling behövs. Vissa hundar och katter är överkänsliga mot humlor, bin eller getingar och kan få en allergisk reaktion som slöhet, yrsel och flåsighet. Om detta inträffar ska man kontakta veterinär. Om djuret fått många stick kan det bli mycket dåligt och behöver då veterinärvård. Ormbett I Sverige finns det en giftig orm, huggormen. Det är olika hur hårt hundar drabbas av ett bett, men man ska alltid utgå från att hunden kan bli dålig. Ofta blir det snabbt en svullnad vid bettstället, hunden får försäm- rad cirkulation och kan bli slö. Det är viktigt att i möjligaste mån hålla hunden i stillhet, särskilt om bettet är i tass eller ben. Om det är möjligt, bär hunden, gå annars lugnt till bil eller hem. Kontakta veterinär. Kortisontabletter kan ges om man befinner sig långt från möjlighet att nå veterinär men ersätter inte veterinär bedömning av hunden. I normalfallet behandlas intagna djur med smärtstillande och med dropp för stabilisering. Katter som blir ormbitna klarar sig oftast bättre än hundar, men uppvisar katten symptom i form av svullnad, smärta eller allmän påverkan gäller samma sak som för hund. Värmeslag När det är varmt ute är det viktigt att se till att våra djur alltid har god tillgång till vatten, så att de inte riskerar att bli uttorkade. Hundar är känsliga för värme. De kan inte reglera temperaturen genom svettning på samma sätt som vi människor utan de svettas bara genom tassar och mun. Blir hunden för varm börjar den flåsa och blir stressad. Går det för långt kan den få värmeslag med bland annat flåsande, stirrighet, orolighet, vinglighet och svimning som symptom. Om din hund är påverkad av värmen bör du kyla ner den med vatten, till exempel genom att blöta ner handdukar och svepa in den i eller bada den om det finns möjlighet till det. Katter tål värme bättre än hundar, men även katter kan drabbas av värmeslag och bör inte heller lämnas i varma bilar. Har djuret symtom på värmeslag ska du alltid kontakta veterinär!
DJURKLINIKEN i Skellefteå