SOMMARFAROR

Fästingar

Fästingar kan sprida flera sjukdomar, bland annat Borrelios och Anaplasmos. Smittan överförs till djur och människor via fästingens saliv. Det tar runt ett dygn från att fästingen bitit sig fast tills smittan överförs. Det bästa man kan göra för att undvika smitta är således att dagligen inspektera sina djur och så snart som möjligt avlägsna eventuella fästingar. Våra djur bör även behandlas förebyggande med antiparasitära medel. Det finns flera olika preparat som har dokumenterad effekt mot fästingangrepp, men inget av dem ger 100 % skydd. Till exempel spot on-lösningarna Expot vet. och Frontline vet. och hundhalsbandet Scalibor vet. Expot vet. och Scalibor vet. får aldrig användas till katter. Det kan vara dödligt farligt. Till katt fungerar Frontline vet. Ta kontakt med oss så får du veta mer.

Geting-, bi- och humlestick

kan göra ont och ge en lokal svullnad och rodnad. Oftast går detta över av sig själv och ingen behandling behövs. Vissa hundar och katter är överkänsliga mot humlor, bin eller getingar och kan få en allergisk reaktion som slöhet, yrsel och flåsighet. Om detta inträffar ska man kontakta veterinär. Om djuret fått många stick kan det bli mycket dåligt och behöver då veterinärvård.

Ormbett

I Sverige finns det en giftig orm, huggormen. Det är olika hur hårt hundar drabbas av ett bett, men man ska alltid utgå från att hunden kan bli dålig. Ofta blir det snabbt en svullnad vid bettstället, hunden får försämrad cirkulation och kan bli slö. Det är viktigt att i möjligaste mån hålla hunden i stillhet, särskilt om bettet är i tass eller ben. Om det är möjligt, bär hunden, gå annars lugnt till bil eller hem. Kontakta veterinär. Kortisontabletter kan ges om man befinner sig långt från möjlighet att nå veterinär men ersätter inte veterinär bedömning av hunden. I normalfallet behandlas intagna djur med smärtstillande och med dropp för stabilisering. Katter som blir ormbitna klarar sig oftast bättre än hundar, men uppvisar katten symptom i form av svullnad, smärta eller allmän påverkan gäller samma sak som för hund.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman

Värmeslag

Lämna inte din hund eller katt i bilen en varm sommardag! Har djuret symtom på värmeslag ska du alltid kontakta veterinär! När det är varmt ute är det viktigt att se till att våra djur alltid har god tillgång till vatten, så att de inte riskerar att bli uttorkade. Hundar är känsliga för värme. De kan inte reglera temperaturen genom svettning på samma sätt som vi människor gör. Eftersom hundar inte svettas genom huden utan bara genom tassar och mun är de mycket känsliga för värme och överhettning. När hunden blir för varm börjar den flåsa och efter en kort stund blir den stressad, temperaturen stiger och den kan få värmeslag med bland annat flåsande, stirrighet, orolighet, vinglighet och svimning som symptom. Går det för långt kan hunden får en cirkulationskollaps, vilket innebär att vissa organ slutar att fungera. Hunden kan då komma i chock och dö om den inte omedelbart kommer under veterinärvård. Om din hund är påverkad av värmen och du ser att den bara är lättare medtagen kan du kyla den med vatten (ej iskallt), blöta handdukar eller ett bad i närmaste vattendrag. Skulle hunden vara okontaktbar ska du så snabbt som möjligt, efter att först ha kylt ner hunden, bege dig till veterinär. Katter kan inte heller svettas som vi människor gör. De flämtar eller slickar sig för att kyla ner kroppen, men om det är mycket varmt hjälper inte detta mycket. Katter tål värme bättre än hundar, men även katter kan drabbas av värmeslag och bör inte heller lämnas i varma bilar. En katts kroppstemperatur ligger normalt mellan 38°C och 39°C. Vid värmeslag stiger kroppstemperaturen över det normala och i allvarliga fall kan den även överstiga 41°C.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
SOMMARFAROR
Fästingar Fästingar kan sprida flera sjukdomar, bland annat Borrelios och Anaplasmos. Smittan överförs till djur och människor via fästingens saliv. Det tar runt ett dygn från att fästingen bitit sig fast tills smittan överförs. Det bästa man kan göra för att undvika smitta är således att dagligen inspektera sina djur och så snart som möjligt avlägsna eventuella fästingar. Våra djur bör även behandlas förebyggande med antiparasitära medel. Det finns flera olika preparat som har dokumenterad effekt mot fästingangrepp, men inget av dem ger 100 % skydd. Till exempel spot on-lösningarna Expot vet. och Frontline vet. och hundhalsbandet Scalibor vet. Expot vet. och Scalibor vet. får aldrig användas till katter. Det kan vara dödligt farligt. Till katt fungerar Frontline vet. Ta kontakt med oss så får du veta mer. Geting-, bi- och humlestick kan göra ont och ge en lokal svullnad och rodnad. Oftast går detta över av sig själv och ingen behandling behövs. Vissa hundar och katter är överkänsliga mot humlor, bin eller getingar och kan få en allergisk reaktion som slöhet, yrsel och flåsighet. Om detta inträffar ska man kontakta veterinär. Om djuret fått många stick kan det bli mycket dåligt och behöver då veterinärvård. Ormbett I Sverige finns det en giftig orm, hugg- ormen. Det är olika hur hårt hundar drabbas av ett bett, men man ska alltid utgå från att hunden kan bli dålig. Ofta blir det snabbt en svullnad vid bettstället, hunden får försämrad cirkulation och kan bli slö. Det är viktigt att i möjligaste mån hålla hunden i stillhet, särskilt om bettet är i tass eller ben. Om det är möjligt, bär hunden, gå annars lugnt till bil eller hem. Kontakta veterinär. Kortisontabletter kan ges om man befinner sig långt från möjlighet att nå veterinär men ersätter inte veterinär bedömning av hunden. I normalfallet behandlas intagna djur med smärt- stillande och med dropp för stabilisering. Katter som blir ormbitna klarar sig oftast bättre än hundar, men uppvisar katten symptom i form av svullnad, smärta eller allmän påverkan gäller samma sak som för hund.

Värmeslag

Lämna inte din hund eller katt i bilen en varm sommardag! Har djuret symtom på värmeslag ska du alltid kontakta veterinär! När det är varmt ute är det viktigt att se till att våra djur alltid har god tillgång till vatten, så att de inte riskerar att bli uttorkade. Hundar är känsliga för värme. De kan inte reglera temperaturen genom svettning på samma sätt som vi människor gör. Eftersom hundar inte svettas genom huden utan bara genom tassar och mun är de mycket känsliga för värme och överhettning. När hunden blir för varm börjar den flåsa och efter en kort stund blir den stressad, temperaturen stiger och den kan få värmeslag med bland annat flåsande, stirrighet, orolighet, vinglighet och svimning som symptom. Går det för långt kan hunden får en cirkulationskollaps, vilket innebär att vissa organ slutar att fungera. Hunden kan då komma i chock och dö om den inte omedelbart kommer under veterinärvård. Om din hund är påverkad av värmen och du ser att den bara är lättare medtagen kan du kyla den med vatten (ej iskallt), blöta handdukar eller ett bad i närmaste vattendrag. Skulle hunden vara okontaktbar ska du så snabbt som möjligt, efter att först ha kylt ner hunden, bege dig till veteri- när. Katter kan inte heller svettas som vi människor gör. De flämtar eller slickar sig för att kyla ner kroppen, men om det är mycket varmt hjälper inte detta mycket. Katter tål värme bättre än hundar, men även katter kan drabbas av värmeslag och bör inte heller lämnas i varma bilar. En katts kropps- temperatur ligger normalt mellan 38°C och 39°C. Vid värmeslag stiger kropps-temperaturen över det normala och i allvarliga fall kan den även överstiga 41°C.