REPRODUKTION
För att fastställa lämplig parningsdag för Din tik kan vi direktköra progesteronprov på kliniken, så att Du kan få svar samma dag. När tiken har börjat löpa så ser vi gärna att Du kontaktar oss för att komma överens om lämplig tid för ett vaginalutstryk. Utifrån utstrykets mognad bestämmer vi lämplig tidpunkt för progesteronprov för att kunna fastställa när tiken har ägglossning. Både vaginalutstryk och progesteronprov kan man behöva göra flera gånger om man, i möjligaste mån, vill vara säker på rätt tid för parning.

ARTIFICIELL INSEMINATION (A I)

Konstgjord befruktning, så kallad artificiell insemination (AI), kan under vissa omständigheter användas i avel. På SKK:s hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. Veterinär som ska utföra AI måste ha särskild utbildning samt tillstånd av Jordbruksverket. Klinikchef Gertrud Burman har AI- behörighet och är den som genomför insemineringarna. Djurkliniken utför insemineringar på hund med både färsk och kyld sperma. . Mer information om A I.

DRÄKTIGHETSUNDERSÖKNING MED ULTRALJUD

Dräktighetsundersökning görs säkrast minst 28 dygn efter parningen. Blir din tik inte dräktig kan vi göra en fertilitetsutredning.

SPERMAUNDERSÖKNING

Vi gör vid behov spermaundersökningar för att konstatera hanhundens fertilitet.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
Optimering av parningsdag, artificiella inseminationer, dräktighetskontroll, spermabedömning och fertilitetsproblem är vanliga utredningar inom reproduktion och gynekologi.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
REPRODUKTION
För att fastställa lämplig parningsdag för Din tik kan vi direktköra progesteronprov på kliniken, så att Du kan få svar samma dag. När tiken har börjat löpa så ser vi gärna att Du kontaktar oss för att komma överens om lämplig tid för ett vaginalutstryk. Utifrån utstrykets mognad be- stämmer vi lämplig tidpunkt för progesteron- prov för att kunna fastställa när tiken har ägg- lossning. Både vaginalutstryk och progesteron- prov kan man behöva göra flera gånger om man, i möjligaste mån, vill vara säker på rätt tid för parning.
ARTIFICIELL INSEMINATION (A I) Konstgjord befruktning, så kallad artificiell insemination (AI), kan under vissa omständig- heter användas i avel. På SKK:s hemsida kan du läsa om vilka regler som gäller. Veterinär som ska utföra AI måste ha särskild utbildning samt tillstånd av Jordbruksverket. Klinikchef Gertrud Burman har AI- behörighet och är den som genomför insemineringarna. Djurkliniken utför insemineringar på hund med både färsk och kyld sperma. Mer information om A I.
DRÄKTIGHETSUNDERSÖKNING MED ULTRALJUD Dräktighetsundersökning görs säkrast minst 28 dygn efter parningen. Blir din tik inte dräktig kan vi göra en fertilitetsutredning.
SPERMAUNDERSÖKNING Vi gör vid behov spermaundersökningar för att konstatera hanhundens fertilitet.