ADRESS S:a Järnvägsgatan 50 931 32 Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
© Djurkliniken i Skellefteå
POLIKLINIK På polikliniken träffar du veterinär och djursjukvårdare för undersökning av Ditt djur samt rådgivning. Arbetsuppgifterna på vår poliklinik varierar från kloklippning, besiktning av valpkullar, hälsoundersökning, avmaskning och vaccineringar till livräddande första hjälpen vid akuta skador eller sjukdomar. Här görs inledande undersökningar där vi beslutar om eventuella provtagningar eller behandlingar. Utredningar av såväl medicinska som kirurgiska sjukdomar görs också här. Du får vara med när Ditt djur undersöks och oftast även när det behandlas. Eftersom djuret inte själv kan berätta hur det mår, är Din beskrivning av djurets tillstånd av stor vikt i samband med undersökningen. Den information Du ger om ditt djur sammantaget med veterinärens kliniska undersökning kan behöva kompletteras med ytterligare undersökningar som exempelvis blodprov, röntgen, EKG, endoskopi och ultraljud. Din veterinär går igenom alternativen och fattar tillsammans med Dig beslut om vidare åtgärder. Veterinärvård är kostnadskrävande så Du bör säga ifrån om Du har en ekonomisk gräns.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
ADRESS S:a Järnvägsg. 50 931 32 Skellefteå
© Djurkliniken i Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
POLIKLINIK På polikliniken träffar du veterinär och djur- sjukvårdare för undersökning av Ditt djur samt rådgivning. Arbetsuppgifterna på vår poliklinik varierar från kloklippning, besikt-ning av valpkullar, hälsoundersökning, av-maskning och vaccineringar till livräddande första hjälpen vid akuta skador eller sjuk-domar. Här görs inledande undersökningar där vi beslutar om eventuella provtagningar eller behandlingar. Utredningar av såväl medicinska som kirurgiska sjukdomar görs också här. Du får vara med när Ditt djur undersöks och oftast även när det behandlas. Eftersom djuret inte själv kan berätta hur det mår, är Din beskrivning av djurets tillstånd av stor vikt i samband med undersökningen. Den information Du ger om ditt djur samman- taget med veterinärens kliniska undersökning kan behöva kompletteras med ytterligare undersökningar som exempelvis blodprov, röntgen, EKG, endoskopi och ultraljud. Din veterinär går igenom alternativen och fattar tillsammans med Dig beslut om vidare åtgärder. Veterinärvård är kostnadskrävande så Du bör säga ifrån om Du har en ekonomisk gräns.
DJURKLINIKEN i Skellefteå