POLIKLINIK
Arbetsuppgifterna på vår poliklinik varierar från kloklippning, besiktning av valpkullar, hälsoundersökning, avmaskning och vaccineringar till livräddande första hjälpen vid akuta skador eller sjukdomar. Här görs inledande undersökningar där vi beslutar om eventuella provtagningar eller behandlingar. Utredningar av såväl medicinska som kirurgiska sjukdomar görs också här. Du får vara med när Ditt djur undersöks och oftast även när det behandlas. Eftersom djuret inte själv kan berätta hur det mår, är Din beskrivning av djurets tillstånd av stor vikt i samband med undersökningen. Den information Du ger om ditt djur sammantaget med veterinärens kliniska undersökning kan behöva kompletteras med ytterligare undersökningar som exempelvis blodprov, röntgen, EKG, endoskopi och ultraljud. Din veterinär går igenom alternativen och fattar tillsammans med Dig beslut om vidare åtgärder.
Polikliniken är vår dagliga mottagningsverksamhet för bokade besök Här undersöker och behandlar vi våra patienter och beslutar om ytterligare åtgärder krävs. På polikliniken träffar du veterinär och djursjukvårdare för undersökning av Ditt djur samt rådgivning.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
POLIKLINIK
Polikliniken är vår dagliga mottag- ningsverksamhet för bokade besök. Här undersöker och behandlar vi våra patienter och beslutar om ytterligare åtgärder krävs.
På polikliniken träffar du veterinär och djursjuk- vårdare för undersökning av Ditt djur samt rådgivning. Arbetsuppgifterna på vår poliklinik varierar från kloklippning, besiktning av valpkullar, hälsoundersökning, avmaskning och vaccineringar till livräddande första hjälpen vid akuta skador eller sjukdomar. Här görs inledande undersökningar där vi beslutar om eventuella provtagningar eller behandlingar. Utredningar av såväl medicinska som kirurgiska sjukdomar görs också här. Du får vara med när Ditt djur undersöks och oftast även när det behandlas. Eftersom djuret inte själv kan berätta hur det mår, är Din beskrivning av djurets tillstånd av stor vikt i samband med undersökningen. Den information Du ger om ditt djur samman- taget med veterinärens kliniska undersökning kan behöva kompletteras med ytterligare under- sökningar som exempelvis blodprov, röntgen, EKG, endoskopi och ultraljud. Din veterinär går igenom alternativen och fattar tillsammans med Dig beslut om vidare åtgärder.