PARASITER

Löss

Lössen är vanligast under höst och vinter. De lever hela sitt liv på hunden och smittan överförs av andra hundar. Hundar kan inte bli smittade genom andra djur. Hundens löss smittar inte människor. Lössen kan vara svåra att upptäcka. Även äggen - gnetterna - kan vara svåra att hitta. De sitter som små vita glänsande ”bubblor” fastklistrade på hårstråna. Med hjälp av ett förstoringsglas kan man upptäcka dem vid genomgång av pälsen. Det tomma ägget sitter kvar på sitt hårstrå när lusen har kläckts. Gör så här om du upptäcker att Din hund har löss: Inspektera pälsen noggrant. Använd gärna luskam (finns på apoteket). Bada hunden i ett milt schampo 2-3 dagar innan spot on-preparatet appliceras. Använd lämpligt spot-on preparat. Har du flera hundar ska alla behandlas.

Loppor

Loppor är små, svartbruna blodsugande varelser som orsakar klåda på våra hundar. Om man hittar svarta "korn" på ett hårstrå kan man sätta litet vatten på det. Om "kornen" blodfärgas är det troligtvis loppangrepp. Loppans ägg är vitgula och sitter fastklistrade på hundens pälsstrån och är ganska lätta att se med blotta ögat. Om du misstänker att din hund fått loppor bör du behandla den med något av de receptfria medel som finns att köpa på apoteket.

Skabb

Rävskabb

Skabbkvalstret sprids vid direktkontakt med ett smittat djur, men kan också smitta om en hund rullar sig där en skabbräv eller smittad hund legat. Rävskabb orsakar kraftig klåda och hunden kliar sig därför ofta. Klådan kan resultera i att håret klias av helt eller delvis och små sår uppstår. Sök veterinär om Du misstänker att Din hund fått rävskabb. Demodexskabb På unga hundar yttrar sig Demodex oftast som en hårlös fläck. Ofta sitter den på huvudet. Hunden har oftast ingen klåda alls. Det kan röra sig om enstaka fläckar eller om ett flertal. Vid lindriga angrepp brukar Demodex avläka utan behandling. En längre gången form s.k. generell demodex ger upphov till hårlösa fläckar och infekterade sår eller hudinflammationer, som kan vara mer eller mindre utbredda. Behandling sker med spot-onpreparat, Stronghold eller Advocate eller med Interceptor om man hellre vill ha tabletter. Behandlingen kan pågå i månader och kan bli dyr. Mjällskabb (chelitiella) Mjällkvalstren ger upphov till mjäll och ibland till klåda hos hunden och ibland hos ägaren som kan få röda kliande utslag. Kvalstren kan ses i hopsamlat mjäll i mikroskop. Du bör låta Din veterinär undersöka hunden.

Spolmask och bandmask

Spolmask och bandmask är de vanligaste inälvsparasiterna hos hund och katt. Spolmaskar är spolformade, gulvita med en längd upp till 15 cm. Bandmaskar är platta och segmenterade, dvs avdelade. Segmenten går lätt av och ser ut som tillplattade risgryn när de torkat. Din hund eller katt kan vara infekterad med mask utan synbara tecken på sjukdom. En mindre mängd mask stör heller inte hundens/kattens hälsa. Men ibland kan till exempel diarré, kräkningar, hosta, pälsproblem och/eller påverkat allmäntillstånd bero på mask. Ett tydligt tecken på infektion med mask är om du i djurets kräkningar eller avföring ser maskar. På vuxna utekatter syns ibland små risgrynsliknade korn vid analöppningen. Flera typer av avmaskningsmedel finns på apoteket. Avmaskning Hundvalpar och kattungar bör vara avmaskade innan leverans. Vuxna djur avmaskas endast vid konstaterad parasitförekomst. Misstänker Du parasit- förekomst rekommenderas att avföringen analyseras. Ta kontakt med veterinär: om din hund är allmänpåverkad. om du misstänker att din hund har annan mask än spolmask eller bandmask. om effekten uteblir efter avmaskning.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
PARASITER
Löss Lössen är vanligast under höst och vinter. De lever hela sitt liv på hunden och smittan överförs av andra hundar. Hundar kan inte bli smittade genom andra djur. Hundens löss smittar inte människor. Lössen kan vara svåra att upptäcka. Även äggen - gnetterna - kan vara svåra att hitta. De sitter som små vita glänsande ”bubblor” fastklistrade på hårstråna. Med hjälp av ett förstoringsglas kan man upptäcka dem vid genomgång av pälsen. Det tomma ägget sitter kvar på sitt hårstrå när lusen har kläckts. Gör så här om du misstänker att Din hund har löss: Inspektera pälsen noggrant. Använd gärna luskam (finns på apoteket). Bada hunden i ett milt schampo 2-3 dagar innan lämpligt spot on-preparat appliceras. Har du flera hundar ska alla behandlas. Loppor Loppor är små, svartbruna blod-sugande varelser som orsakar klåda på våra hundar. Om man hittar svarta "korn" på ett hårstrå kan man sätta litet vatten på det. Om "kornen" blodfärgas är det troligtvis loppangrepp. Loppans ägg är vitgula och sitter fastklistrade på hundens pälsstrån och är ganska lätta att se med blotta ögat. Om du misstänker att din hund fått loppor bör du behand- la den med något av de receptfria medel som finns att köpa på apoteket. Rävskabb Skabbkvalstret sprids vid direktkontakt med ett smittat djur, men kan också smitta om en hund rullar sig där en skabbräv eller smittad hund legat. Rävskabb orsakar kraftig klåda och hunden kliar sig därför ofta. Klådan kan resultera i att håret klias av helt eller delvis och små sår uppstår. Sök veterinär om Du misstänker att Din hund fått rävskabb. Demodexskabb På unga hundar yttrar sig Demodex oftast som en hårlös fläck. Ofta sitter den på huvudet. Hunden har oftast ingen klåda alls. Det kan röra sig om enstaka fläckar eller om ett flertal. Vid lindriga angrepp brukar Demodex avläka utan behandling. En längre gången form s.k. generell demodex ger upphov till hårlösa fläckar och infekterade sår eller hudinflammationer, som kan vara mer eller mindre utbredda. Behandling sker med spot-onpreparat, Stronghold eller Advocate eller med Interceptor om man hellre vill ha tabletter. Behandlingen kan pågå i månader och kan bli dyr. Mjällskabb (chelitiella) Mjällkvalstren ger upphov till mjäll och ibland klåda hos hunden och ibland hos ägaren som kan få röda kliande utslag. Kvalstren kan ses i hopsamlat mjäll i mikroskop. Du bör låta Din veterinär undersöka hunden. Spolmask och bandmask Spolmask och bandmask är de vanligaste inälvs- parasiterna hos hund och katt. Spolmaskar är spol- formade, gulvita med en längd upp till 15 cm. Bandmaskar är platta och segmenterade. Segmen- ten går lätt av och ser ut som tillplattade risgryn när de torkat. Din hund eller katt kan vara infekterad med mask utan synbara tecken på sjukdom. En mindre mängd mask stör heller inte hundens/kattens hälsa. Men ibland kan till exempel diarré, kräk- ningar, hosta, pälsproblem och/eller påverkat allmäntillstånd bero på mask. Ett tydligt tecken på infektion med mask är om du i djurets kräkningar eller avföring ser maskar. På vuxna utekatter syns ibland små risgrynsliknade korn vid analöppningen. Flera typer av avmask- ningsmedel finns på apoteket. Avmaskning Hundvalpar och kattungar bör vara avmaskade innan leverans. Vuxna djur avmaskas endast vid konstaterad parasitförekomst. Misstänker Du parasitförekomst rekommenderas att avföringen analyseras. Ta kontakt med veterinär: om din hund är allmänpåverkad. om du misstänker att din hund har annan mask än spolmask eller bandmask. om effekten uteblir efter avmaskning.