OPERATION

AKTUELLT

Efter operationen vaknar Ditt djur upp i lugn miljö och ligger kvar under dagen på vår uppvaknings- avdelning, så att vi kan ha uppsikt över det. På eftermiddagen hämtas djuret av sin ägare för rehabilitering i sin egen hemmiljö, där det känner sig lugnt och tryggt.
Om djuret ska sövas ger vi i vissa fall lugnande medicin som ett första steg. Vi söver med moderna och skonsamma narkospreparat och är alltid noga med att djuret får ordentlig smärtlindring bådeföre och efter operationen. Patienten och narkosen övervakas hela tiden av en operationssköterska som har avancerad utrustning till sin hjälp. Skonsam narkos gör att patienterna återhämtar sig snabbt. Djuret kan vanligtvis gå hem sammadag efter de flesta ingrepp .
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
Vi utför de flesta typer av mjukdelskirurgi från enkla till mer komplicerade ingrepp. Vid i förväg planerade operationer lämnar Du på avtalad tid in Ditt djur till kliniken.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
Vi utför de flesta typer av mjukdelskirurgi från enkla till mer komplicerade ingrepp. Vid i förväg planerade operationer lämnar Du på avtalad tid in Ditt djur till kliniken. Om djuret ska sövas ger vi i vissa fall lugnande medicin som ett första steg. Vi söver med moderna och skonsamma narkospreparat och är alltid noga med att djuret får ordentlig smärt- lindring både föreoch efter operationen. Patienten och narkosen övervakas hela tiden av en operationssköterska som har avancerad utrustning till sin hjälp. Skonsam narkos gör att patienterna återhämtar sig snabbt. Djuret kan vanligtvis gå hem samma dag efter de flesta ingrepp .
OPERATION
Efter operationen vaknar Ditt djur upp i lugn miljö och ligger kvar under dagen på vår uppvakningsavdelning, så att vi kan ha uppsikt över det. På eftermiddagen hämtas djuret av sin ägare för rehabilitering i sin egen hemmiljö, där det känner sig lugnt och tryggt.