LABORATORIUM
På "labbet" finns Beth-Lis Raghall, leg. biomedicinsk analytiker. Beth-Lis gör snabba analyser av de flesta prover, så att du kan ofta få svar samma dag som provet togs. Bakterieodlingar, vissa blodanalyser samt prover som måste skickas till speciallaboratorier för analys tar litet längre tid. Vi analyserar vaginalutstryk och progesterontest för kontroll av löpcykel på tik och kan med hjälp av analyserna fastställa bästa parningsdag för Din tik.
Hormonanalys Vi kan analysera flertalet olika hormoner hos hund och katt. Detta ger oss möjlighet att kunna sätta in behandling snabbt vid sjukdomar som tex Cushing, Addison och sköldkörtelproblem.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN
Med eget laboratorium i huset, får vi snabba provsvar på rutinmässiga blodanalyser, urinprover, parasitkontroll och artbestämning av parasiter.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
DJURKLINIKEN      i Skellefteå
LABORATORIUM
Med eget laboratorium i huset, får vi snabba prov- svar på rutinmässiga blodanalyser, urinprover, parasitkontroll och artbestämning av parasiter. På "labbet" finns Beth-Lis Raghall, leg. biomedi- cinsk analytiker. Beth-Lis gör snabba analyser av de flesta prover, så att du kan ofta få svar samma dag som provet togs. Bakterieodlingar, vissa blodanalyser samt prover som måste skickas till speciallaboratorier för analys tar litet längre tid. Vi analyserar vaginalutstryk och progesterontest för kontroll av löpcykel på tik och kan med hjälp av analyserna fastställa bästa parningsdag för Din tik.
Hormonanalys Vi kan analysera flertalet olika hormoner hos hund och katt. Detta ger oss möjlighet att kunna sätta in behandling snabbt vid sjukdomar som tex Cushing, Addison och sköldkörtelproblem.