KASTRATION/STERILISERING

Medicinsk (kemisk) kastration hund

Medicinsk (kemisk) kastration innebär att man injicerar ett chip under huden på vaken hund. Det används på friska, okastrerade och könsmogna hanhundar för att framkalla tillfällig ofruktsamhet. Chipet löses sakta upp och utsöndrar hormoner i låg dos som undertrycker frisättandet av det manliga könshormonet testosteron. Injektionen måste upprepas med jämna mellanrum för bibehållen effekt. Din veterinär kan berätta mer och ni kan tillsammans avgöra om kemisk kastrering är ett bra alternativ för Din hund. OBSERVERA att det vid kemisk kastration är karenstid för tävling och utställning. Se SKKs hemsida.

STERILISERING

Vid sterilisering avlägsnas inte körtlarna utan äggledaren eller sädesledaren knipsas bara av. Vi utför inte sterilisering på honkatter eftersom en steriliserad honkatt fortsätter med sitt löpbeteende, vilket hon inte gör efter en kastrering. Katter kastreras efter 6 månaders ålder. På hund varierar åldern beroende på ras. Operationen är ett rutiningrepp och innebär i normalfallet inga större risker för djuret.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
Den vanligaste anledningen till att man kastrerar sitt djur är att man önskar avlägsna ett hormonorsakat beteende, t ex orolighet vid brunst, revirkissande, mm. Därför måste man genom kastration avlägsna de körtlar som producerar hormonerna.
Från den 15 juni 2020 bör “katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.” (Ur Jordbruksverkets föreskrifter)
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
KASTRATION/STERILISERING
Den vanligaste anledningen till att man kastrerar sitt djur är att man önskar avlägsna ett hormon- orsakat beteende, t ex orolighet vid brunst, revirkissande, mm. Därför måste man genom kastration avlägsna de körtlar som producerar hormonerna. F.o.m. 15 juni 2020 gäller: ”Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrollerat.” – citat från Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter. Medicinsk (kemisk) kastration Vid medicinsk (kemisk) kastration iinjicerar man ett chip under huden på vaken hund. Det används på friska, okastrerade och könsmogna hanhundar för att framkalla tillfällig ofruktsamhet. Chipet löses sakta upp och utsöndrar hormoner i låg dos som undertrycker frisättandet av det manliga könshormonet testosteron. Injektionen måste upprepas med jämna intervaller för bibehållen effekt. Din veterinär kan berätta mer och ni kan tillsammans avgöra om kemisk kastrering är ett bra alternativ för Din hund. OBSERVERA att det vid kemisk kastration är karenstid för tävling och utställning. Se SKKs hemsida.
STERILISERING Vid sterilisering avlägsnas inte körtlarna utan ägg- ledaren eller sädesledaren knipsas bara av. Vi utför inte sterilisering på honkatter eftersom en steriliserad honkatt fortsätter med sitt löp- beteende, vilket hon inte gör efter en kastrering. Katter kastreras efter 6 månaders ålder. På hund varierar åldern beroende på ras. Operationen är ett rutiningrepp och innebär i normalfallet inga större risker för djuret.