ADRESS S:a Järnvägsgatan 50 931 32 Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
© Djurkliniken i Skellefteå
KASTRATION Den vanligaste anledningen till att man kastrerar sitt djur är att man önskar avlägsna ett hormonorsakat beteende, t ex orolighet vid brunst, revirkissande, mm. Därför måste man genom kastration avlägsna de körtlar som producerar hormonerna. Medicinsk (kemisk) kastration Medicinsk (kemisk) kastration innebär att man injicerar ett chip under huden på vaken hund. Det används på friska, okastrerade och könsmogna hanhundar för att framkalla tillfällig ofruktsamhet. Chipet löses sakta upp och utsöndrar hormoner i låg dos som undertrycker frisättandet av det manliga könshormonet testosteron. Injektionen måste upprepas med jämna mellanrum för bibehållen effekt. Din veterinär kan berätta mer och ni kan tillsammans avgöra om kemisk kastrering är ett bra alternativ för Din hund. OBSERVERA att det vid kemisk kastration är karenstid för tävling och utställning. Se SKKs hemsida. STERILISERING Vid sterilisering avlägsnas inte körtlarna utan äggledaren eller sädesledaren knipsas bara av. Vi utför inte sterilisering på honkatter eftersom en steriliserad honkatt fortsätter med sitt löpbeteende, vilket hon inte gör efter en kastrering. Katter kastreras efter 6 månaders ålder. På hund varierar åldern beroende på ras. Operationen är ett rutiningrepp och innebär i normalfallet inga större risker för djuret.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
ADRESS S:a Järnvägsg. 50 931 32 Skellefteå
© Djurkliniken i Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
Den vanligaste anledningen till att man kastrerar sitt djur är att man önskar avlägsna ett hormonorsakat beteende, t ex orolighet vid brunst, revirkissande, mm. Därför måste man genom kastration avlägsna de körtlar som producerar hormonerna. Katter kast- reras efter 6 månaders ålder. På hund varierar åldern beroende på ras. Operationen är ett rutiningrepp och innebär i normalfallet inga större risker för djuret. Medicinsk (kemisk) kastration Medicinsk (kemisk) kastration innebär att man injicerar ett chip under huden på vaken hund. Det används på friska, okastrerade och könsmogna hanhundar för att framkalla tillfällig ofruktsamhet. Chipet löses sakta upp och utsöndrar hormoner i låg dos som undertrycker frisättandet av det manliga könshormonet testosteron. Injektionen måste upprepas med jämna mellanrum för bibehållen effekt. Din veterinär kan berätta mer och ni kan tillsammans avgöra om kemisk kastrering är ett bra alternativ för Din hund. OBSERVERA att det vid kemisk kastration är karenstid för tävling och utställning. Se SKKs hemsida. STERILISERING Vid sterilisering avlägsnas inte körtlarna utan äggledaren eller sädesledaren knipsas bara av. Vi utför inte sterilisering på honkatter efter- som en steriliserad honkatt fortsätter med sitt löpbeteende, vilket hon inte gör efter en kastrering.
KASTRATION
DJURKLINIKEN i Skellefteå