ADRESS S:a Järnvägsgatan 50 931 32 Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
© Djurkliniken i Skellefteå
Myxomatos (”kaninpest”) orsakas av ett koppvirus och leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar igen helt och fylls av var. Kaninen ser inte, och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner. Kaninungen vaccineras första gången vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccinering (helst var 9:e månad). RVHD, akut hepatit orsakas av ett calicivirus, och leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. Sjukdomen förekommer i södra Sverige samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner, men även indirekt genom t ex djurägarens skor. Kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6-8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder, därefter årligen.
Valpsjuka orsakar en allvarlig luftvägsinfektion samt neurologiska symptom. Precis som hund så kan iller insjukna i valpsjuka. För illern är denna sjukdom alltid dödlig. Valpsjuka förekommer för närvarande inte i Sverige, men vi fortsätter trots detta att vaccinera både hundar och illrar, för att minska risken för att sjukdomen ska kunna få fäste i landet. En valp efter en vaccinerad hona vaccineras vid 10 veckors ålder och därefter årligen. Om honan ej var vaccinerad börjar man vaccinera valpen något tidigare. En boosterdos ges då efter 4-6 veckor och därefter årligen. Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla slags däggdjur, inklusive människa. Sjukdomen har inte förekommit i Sverige på över 100 år. I vissa europeiska länder är dock sjukdomen spridd bland vilda djur, framför allt rävar. Då resande och annat utbyte med andra länder blir alltmer frekvent, ökar risken att sjukdomen kan återkomma till Sverige. För att minska denna risk, finns även krav på att iller måste vara vaccinerad före utlandsresa för att få återvända till Sverige. Samma rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder. Den giltighetstid som är inskriven i passet är det man går efter då djuret reser.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
ADRESS S:a Järnvägsg. 50 931 32 Skellefteå
© Djurkliniken i Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
Myxomatos (”kaninpest”) orsakas av ett koppvirus och leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar igen helt och fylls av var. Kaninen ser inte, och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner. Kaninungen vaccineras första gången vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccination (helst var 9:e månad). RVHD, akut hepatit orsakas av ett calicivirus, och leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödnings- benägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. Sjukdomen före- kommer i södra Sverige samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner, men även indirekt genom t ex djur- ägarens skor. Kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6- 8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder, därefter årligen.
Valpsjuka orsakar en allvarlig luftvägsinfektion samt neurologiska symptom. Precis som hund så kan iller insjukna i valpsjuka. För illern är denna sjukdom alltid dödlig. Valpsjuka före- kommer för närvarande inte i Sverige, men vi fortsätter trots detta att vaccinera både hundar och illrar, för att minska risken för att sjukdomen ska kunna få fäste i landet. En valp efter en vaccinerad hona vaccineras vid 10 veckors ålder och där- efter årligen. Om honan ej var vaccinerad börjar man vaccinera valpen något tidigare. En boosterdos ges då efter 4-6 veckor och därefter årligen. Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla slags däggdjur, inklusive människa. Sjukdomen har inte förekommit i Sverige på över 100 år. I vissa europeiska länder är dock sjukdomen spridd bland vilda djur, framför allt rävar. Då resande och annat utbyte med andra länder blir alltmer frekvent, ökar risken att sjukdomen kan återkomma till Sverige. För att minska denna risk, finns även krav på att iller måste vara vaccinerad före utlandsresa för att få återvända till Sverige. Samma rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder. Den giltighetstid som är inskriven i passet är det man går efter då djuret reser.
DJURKLINIKEN i Skellefteå