KANIN
Myxomatos (”kaninpest”) orsakas av ett koppvirus och leder till knöliga svullnader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögonen svullnar igen helt och fylls av var. Kaninen ser inte, och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner. Kaninungen vaccineras första gången vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccinering (helst var 9:e månad). RVHD, akut hepatit orsakas av ett calicivirus, och leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blödningar. Sjukdomen förekommer i södra Sverige samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner, men även indirekt genom t ex djurägarens skor. Kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6-8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder, därefter årligen.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
KANIN
Myxomatos (”kaninpest”) orsakas av ett koppvirus och leder till knöliga svull- nader framför allt i ansiktet och på öronen. Ögo- nen svullnar igen helt och fylls av var. Kaninen ser inte och svälter därför oftast ihjäl. Sjukdomen förekommer på Gotland samt i södra Sverige. Den sprids via blodsugande insekter samt vid direktkontakt med sjuka kaniner. Kaninungen vaccineras första gången vid 6-10 veckors ålder. En boosterdos ges sedan efter 6-9 månader. Därefter årlig vaccinering (helst var 9:e månad). RVHD, akut hepatit orsakas av ett calicivirus, och leder till akut hepatit (leverinfektion) och ökad blödningsbenägenhet. Kaninen dör oftast akut av inre och yttre blöd- ningar. Sjukdomen förekommer i södra Sverige samt på Gotland. Kaniner smittas efter kontakt med andra kaniner, men även indirekt genom t ex djurägarens skor. Kaninunge efter vaccinerad hona vaccineras vid 12 veckors ålder, därefter årligen. Om mamman inte är vaccinerad bör ungen få en första vaccination vid 6-8 veckors ålder, samt en boosterdos vid 12 veckors ålder, därefter årligen.