ILLER
Valpsjuka orsakar en allvarlig luftvägsinfektion samt neurologiska symptom. Precis som hund så kan iller insjukna i valpsjuka. För illern är denna sjukdom alltid dödlig. Valpsjuka förekommer för närvarande inte i Sverige, men vi fortsätter trots detta att vaccinera både hundar och illrar, för att minska risken för att sjukdomen ska kunna få fäste i landet. En valp efter en vaccinerad hona vaccineras vid 10 veckors ålder och därefter årligen. Om honan ej var vaccinerad börjar man vaccinera valpen något tidigare. En boosterdos ges då efter 4-6 veckor och därefter årligen. Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla slags däggdjur, inklusive människa. Sjukdomen har inte förekommit i Sverige på över 100 år. I vissa europeiska länder är dock sjukdomen spridd bland vilda djur, framför allt rävar. Då resande och annat utbyte med andra länder blir alltmer frekvent, ökar risken att sjukdomen kan återkomma till Sverige. För att minska denna risk, finns även krav på att iller måste vara vaccinerad före utlandsresa för att få återvända till Sverige. Samma rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder. Den giltighetstid som är inskriven i passet är det man går efter då djuret reser.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
ILLER
Valpsjuka orsakar en allvarlig luftvägsinfektion samt neuro- logiska symptom. Precis som hund så kan iller insjukna i valpsjuka. För illern är denna sjukdom alltid dödlig. Valpsjuka förekommer för närvaran- de inte i Sverige, men vi fortsätter trots detta att vaccinera både hundar och illrar, för att minska risken för att sjukdomen ska kunna få fäste i landet. En valp efter en vaccinerad hona vaccineras vid 10 veckors ålder och därefter årligen. Om honan ej var vaccinerad börjar man vaccinera valpen något tidigare. En boosterdos ges då efter 4-6 veckor och därefter årligen. Rabies är en dödlig virussjukdom som kan drabba alla slags däggdjur, inklusive människa. Sjukdomen har inte förekommit i Sverige på över 100 år. I vissa europeiska länder är dock sjukdomen spridd bland vilda djur, framför allt rävar. Då resande och annat utbyte med andra länder blir alltmer frekvent, ökar risken att sjukdomen kan åter- komma till Sverige. För att minska denna risk, finns även krav på att iller måste vara vacci- nerad före utlandsresa för att få återvända till Sverige. Samma rabiesvaccin kan ha olika giltighetstid i olika länder. Den giltighetstid som är inskriven i passet är det man går efter då djuret reser.