HUND

Valpsjuka är en mycket allvarlig, ibland dödlig, virusinfektion som bl a orsakar feber, luftvägsinfektion och kramper. Valpsjuka drabbar - namnet till trots - både valpar och vuxna hundar. Valpsjuka finns i katarral form som skadar slemhinnor och ger feber, varigt flöde ur ögon och näsa, hosta, och kräkningar/diarré samt i nervös form som ger hjärnhinneinflammation och ofta leder till stelhet och kramper. Valpsjuka är mycket smittsamt och sprider sig via sekret från ögon, näsa, saliv, urin och avföring. Behandling mot valpsjuka finns inte och prognosen är mycket dålig, men tack vare flitig vaccinering är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige. Man vaccinerar mot valpsjuka när hunden är 8-12 veckor samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination med 2-3 års mellanrum beroende på vilket vaccin man använder. Smittsam leverinflammation (HCC) orsakas av ett virus som finns i hela Europa, men som sällan orsakar sjukdom i Sverige tack vare utbredd vaccination. En smittad hund får feber och blir allmänt hängig. Nedsatt aptit, ökad törst, flöde ur ögon och näsa samt svalg- och ögoninfektioner ses också.Hunden kan även visa smärta från buken och kräkas. Den enda behandling som ges är understödjande. Om behandling sätts in i tid kan hunden återhämta sig, men ofta ses kroniska leverskador som följd. HCC smittar genom sekret/urin. Viruset kan leva i miljön i upp till ett år. Vaccinering mot HCC sker vid 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination vartannat år. Parvo (Hundpest) är en sjukdom som främst kännetecknas av hög feber, kräkningar och blodig diarré. Viruset är vanligt förekommande i hela Europa, men sjukdomsfrekvensen i Sverige är låg tack vare utbredd vaccination. Parvo orsakas av hundens parvovirus. Hos valpar ses oftast kraftiga kräkningar som följs av diarré. Valpen blir mycket hängig och kan få feber. Vuxna hundar får en lindrigare form. Behandlingen består av dropp, mot vätske- och näringsförlust samt antibiotika mot eventuella sekundära infektioner. Parvoinfektion hos valpar leder inte sällan till döden. Vuxna hundar som drabbas brukar svara bra på behandling. Parvovirus är mycket smittsamt och sprids via avföring. Vaccination mot parvovirus görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination vartannat år. Kennelhosta är ett samlingsnamn på ett flertal virus, bakterier och mykoplasmer. Pga. detta kan man inte skydda sig helt genom vaccinering, men symptomen blir oftast betydligt mildare om hunden är vaccinerad.Ofta får hunden en febertopp som följs av akuta hostattacker med kraftig, skrällande hosta. Slemmiga kräkningar ses ofta i samband med detta. Hunden kan också bli matt och hängig. I vissa fall kan kennelhosta övergå till lunginflammation och då är veterinärvård ett måste. I annat fall är det vila som gäller. Kennelhosta smittar lätt varför en sjuk hund bör isoleras. Grundvaccinering mot kennelhosta görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination årligen. Rabies orsakas av Lyssavirus och smittar via saliv. Även andra arter än hund, däribland människa, kan smittas. Ett smittat djur får beteendeörändringar som oro, aggressivitet eller kontaktsökande. Salivering, kramper och muskelförlamningar är ytterligare symptom. För hund och katt finns ingen behandling mot rabies och sjukdomen leder till döden, oftast inom14 dagar. Hunden måste ha vaccination mot rabies innan utlandsresa. Leptospiros orsakas av bakterier. Leptospirossmitta kan överföras på människa och smittar genom kontakt med urin. Bakterier kan finnas kvar i urinen i upp till ett år efter infektionen. En smittad hund får skador på lever och njurar vilket ger feber, ökad törst, kräkningar, sår och blödningar i slemhinnor. Behandlingen består av antibiotikabehandling under lång tid samt vätske- och blodterapi. Mer om leptospiros.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
Valpsjuka är en mycket allvarlig, ibland dödlig, virusinfektion som bl a orsakar feber, luftvägsinfektion och kramper. Valpsjuka drabbar - namnet till trots - både valpar och vuxna hundar. Valpsjuka finns i katarral form som skadar slem- hinnor och ger feber, varigt flöde ur ögon och näsa, hosta och kräkningar/diarré samt i nervös form som ger hjärnhinneinflammation och ofta leder till stelhet och kramper. Valpsjuka är mycket smittsamt och sprider sig via sekret från ögon, näsa, saliv, urin och avföring. Behandling mot valpsjuka finns inte och prognosen är mycket dålig, men tack vare flitig vaccinering är sjuk- domen mycket ovanlig i Sverige. Man vaccinerar mot valpsjuka när hunden är 8-12 veckor samt vid ett års ålder. Därefter rekommen-deras omvaccination med 2-3 års mellanrum beroende på vilket vaccin man använder. Smittsam leverinflammation (HCC) orsakas av ett virus som finns i hela Europa, men sällan orsakar sjukdom i Sverige tack vare utbredd vaccination. En smittad hund får feber och blir allmänt hängig. Nedsatt aptit, ökad törst, flöde ur ögon och näsa samt svalg- och ögoninfektioner ses också. Hunden kan även visa smärta från buken och kräkas. Den enda behandling som ges är understödjande. Om behandling sätts in i tid kan hunden återhämta sig, men ofta ses kroniska leverskador som följd. HCC smittar genom sekret/urin. Viruset kan leva i miljön i upp till ett år. Vaccinering mot HCC sker vid 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination vartannat år. Parvo (Hundpest) kännetecknas främst av hög feber, kräkningar och blodig diarré. Viruset är vanligt förekommande i hela Europa. Sjukdomsfrekvensen i Sverige är låg tack vare utbredd vaccination. Parvo orsakas av hundens parvovirus. Hos valpar ses oftast kraf- tiga kräkningar som följs av diarré. Valpen blir mycket hängig och kan få feber. Vuxna hundar får en lindrigare form. Behandlingen består av dropp mot vätske- och näringsförlust samt antibiotika mot eventuella sekundära infektioner. Parvoinfektion hos valpar leder inte sällan till döden. Vuxna hundar som drabbas brukar svara bra på behandling. Parvovirus är mycket smitt- samt och sprids via avföring. Vaccination mot parvovirus görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination vartannat år. Kennelhosta är ett samlingsnamn på ett flertal virus, bakterier och mykoplasmer. Pga. detta kan man inte skydda sig helt genom vaccinering, men symptomen blir oftast betydligt mildare om hunden är vaccinerad. Ofta får hunden en febertopp som följs av akuta hostattacker med kraftig, skrällande hosta. Slemmiga kräkningar ses ofta i samband med detta. Hunden kan också bli matt och hängig. I vissa fall kan kennelhosta övergå till lunginflam- mation och då är veterinärvård ett måste. I annat fall är det vila som gäller. Kennelhosta smittar lätt varför en sjuk hund bör isoleras. Grundvaccinering mot kennelhosta görs vid 8 och 12 veckors ålder samt vid ett års ålder. Därefter rekommenderas omvaccination årligen. Rabies orsakas av Lyssavirus och smittar via saliv. Även andra arter än hund, däribland människa, kan smittas. Ett smittat djur får beteendeörändringar som oro, aggressivitet eller kontaktsökande. Salivering, kramper och muskelförlamningar är ytterligare symptom. För hund och katt finns ingen behandling mot rabies och sjukdomen leder till döden, oftast inom14 dagar. Hunden måste ha vaccination mot rabies innan utlandsresa. Leptospiros orsakas av bakterier. Leptospirossmitta kan över- föras på människa och smittar genom kontakt med urin. Bakterier kan finnas kvar i urinen i upp till ett år efter infektionen. En smittad hund får skador på lever och njurar vilket ger feber, ökad törst, kräkningar, sår och blödningar i slemhinnor. Behandlingen består av antibiotikabehandling under lång tid samt vätske- och blodterapi. Mer om leptospiros.
HUND