HUDUTREDNING

Hudtumörer och cystor

Snabbdiagnostik kan göras direkt på kliniken med cytologi.

Klåda

Utredning med avseende på eventuella parasiter görs direkt på kliniken.

Allergier

Vid misstänkt fodermedelsallergi måste man göra en eliminationsdiet, som kan vara både tidskrävande och jobbig. Syftet med utredningen är inte att ta reda på vad djuret är allergiskt mot utan om det överhuvudtaget reagerar mot något i utfodringen. Eliminationsdieten utesluter i möjligaste mån sådana ämnen och innehåller i stället sådana fodermedel som hunden normalt inte äter. Ett sätt att göra en eliminationsdiet är att använda färdiga, specialkomponerade allergifoder. Ett annat sätt är att laga egen mat till djuret. Det ska då vara mat som djuret aldrig har ätit tidigare med både en ny proteinkälla och en ny kolhydratkälla. Vid övriga allergiska hudproblem undersöks djurets päls och hud noga och olika prover, (t ex blodprover eller cellprover från huden) tas som skrapprov eller som s.k. hudbiopsi. Har djuret kala fläckar utan klåda tas alltid biopsi. Proverna analyseras sedan på speciallaboratorium.
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
En av de vanligaste orsakerna till veterinärbesök är hudproblem, t ex som klåda, hudinfektioner, pälslöshet, öronproblem, analsäcksproblem, orolighet/stress, problem med trampdynor mm.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
En av de vanligaste orsakerna till veterinärbesök är hudproblem, t ex som klåda, hudinfektioner, pälslöshet, öronproblem, analsäcksproblem, orolighet, stress, problem med trampdynor mm. Hudtumörer och cystor Snabbdiagnostik kan göras direkt på kliniken med cytologi. Klåda Utredning med avseende på even- tuella parasiter görs direkt på kliniken. Allergier Vid misstänkt fodermedelsallergi måste man göra en eliminationsdiet, som kan vara både tidskrävande och jobbig. Syftet med utredningen är inte att ta reda på vad djuret är allergiskt mot utan om det över huvud taget reagerar mot något i utfod- ringen. Eliminationsdieten utesluter i möjligaste mån sådana ämnen och innehåller i stället sådana fodermedel som hunden normalt inte äter. Ett sätt att göra en eliminationsdiet är att använda färdiga, specialkomponerade allergifoder. Ett annat sätt är att laga egen mat till djuret. Det ska då vara mat som djuret aldrig har ätit tidigare med både en ny proteinkälla och en ny kolhydrat- källa. Vid övriga allergiska hudproblem undersöks djurets päls och hud noga och olika prover, (t ex blodprover eller cellprover från huden) tas som skrapprov eller som s.k. hudbiopsi. Har djuret kala fläckar utan klåda tas alltid biopsi. Proverna analy- seras sedan på speciallaboratorium.
HUDUTREDNING