ADRESS S:a Järnvägsgatan 50 931 32 Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
© Djurkliniken i Skellefteå
EKG Med hjälp av EKG kan man göra kompletterande undersökningar av hjärtarbetet. EKG tas med djuret stående eller liggande på sidan. Man kopplar elektrodklämmor i huden på djuret. Klämmorna är fästa i tunna kablar som går till EKG-apparaten som avläser de elektriska pulserna från hjärtat och på samma sätt som på människa får man en utskrift med en EKG-kurva. EKG-undersökningen gör inte ont och de flesta djur tycks inte ha något emot den. HJÄRTINTYG Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen fr.o.m. 24 månaders ålder t.o.m. 7 års ålder. Även för vissa andra raser är det önskvärt att hjärtundersökning görs. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKK:s blankett och enligt av SKK fastställd metod. Undersökningen skall utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att göra undersökningen.
PATELLAINTYG Vissa raser har krav på att föräldradjuren ska kontrolleras med avseende på patellaluxation. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur led och ses framför allt hos dvärghundar. Diagnosen ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålen och bedömer dess eventuella onormala rörlighet efter en fastställd skala. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och intyg utfärdas på av SKK fastställd blankett. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att utfärda patellaintyg.
DJURKLINIKEN i Skellefteå
ADRESS S:a Järnvägsg. 50 931 32 Skellefteå
© Djurkliniken i Skellefteå
KONTAKT E-post: reception@gbdjurklinik.se Tel: 0910-560 04
EKG Med hjälp av EKG kan man göra kompletterande undersökningar av hjärtarbetet. EKG tas med djuret stående eller liggande på sidan. Man kopplar elektrodklämmor i huden på djuret. Klämmorna är fästa i tunna kablar som går till EKG-apparaten som avläser de elektriska pulserna från hjärtat och på samma sätt som på människa får man en utskrift med en EKG-kurva. EKG-undersökningen gör inte ont och de flesta djur tycks inte ha något emot den. HJÄRTINTYG Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen fr.o.m. 24 månaders ålder t.o.m. 7 års ålder. Även för vissa andra raser är det önskvärt att hjärtundersökning görs. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKK:s blankett och enligt av SKK fastställd metod. Undersökningen skall utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att göra undersökningen.
PATELLAINTYG Vissa raser har krav på att föräldradjuren ska kontrolleras med avseende på patellaluxa- tion. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur led och ses framför allt hos dvärghundar. Diagnosen ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålen och bedömer dess eventuella onormala rörlighet efter en fastställd skala. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och intyg utfärdas på av SKK fastställd blankett. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att utfärda patellaintyg.
DJURKLINIKEN i Skellefteå