FARLIGT ATT FÖRTÄRA
Klicka på loggan!

FÖRGIFTNING HUSDJUR

Du kan ringa 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begära "Giftinformation" - dygnet runt. Ring 08 - 33 12 31 i mindre brådskande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid. Kontakta ALLTID veterinär om du tror eller vet att djuret har kommit åt ett giftigt ämne. Behandling måste ofta sättas in innan synbara tecken på förgiftning visar sig. Det är alltid viktigt att veta vad djuret har fått i sig och i vilken mängd och koncentration. Om Du vet vad som orsakat förgiftningen är det bra att ta med t ex förpackningen till veterinären. Om djuret har kräkts bör du även ta med det som djuret kräkts upp så att maginnehållet kan analyseras. Många gifter ger akuta symtom som dregling, kräkning, diarre, kramper, yrsel och allmän svaghet. En del gifter ger även skador som upptäcks senare, t ex skador på lever, njurar eller hjärta.
Alger Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger riskerar att bli sjuka. Ben tycker de flesta hundar om, men alla tål dem inte. Ge inte hunden ben från gris, fågel, fisk, eller lamm. Märgben från nöt eller älg tycker de flesta hundar om och de kan vara ett bra näringsmässigt tillskott samt öka cirkulationen i munhålan och därmed minska tandstens-bildning. Det är viktigt att inte koka benen för då smulas de lätt sönder och kan ge upphov till förstoppning med "cementliknande" avföring. Om Din hund inte tål märgben, välj då istället att ge den råhudsben Choklad innehåller ett ämne som heter teobromin och är giftigt för hundar. Undvik därför att ge Din hund choklad, eller ge den i stället särskild hundchoklad där ämnet inte finns med. Deg jäser i magen och kan ge symtom som liknar alkoholpåverkan allt från vinglighet till medvetslöshet. Glykol smakar sött och därför slickar djur gärna på glykolfläckar. Men även i små mängder kan glykol ge livshotande skador och kräver omgående veterinärvård. Lök innehåller ämnen som i stora mängder är giftiga för hund och katt. Löken innehåller ämnen som bryter ner röda blodkroppar och orsakar blodbrist. Nötter, stenar och små leksaker kan fastna i tarmen. Djuret får då upprepade och intensiva kräkningar och måste snabbt till veterinär för undersökning och behandling. Hundar kan få symtom som slöhet, svårigheter att stå och gå, kräkningar av Macadamianötter.
Porslinsblomma Speciellt burfåglar, men också chinchillor och hundar kan bli förgiftade av växten. Råttgift i form av utlagt bete eller förtäring direkt ur förpackningen utgör en livsfarlig risk för husdjur och kräver omgående veterinärvård. Svampar som är giftiga för människor är oftast giftiga även för hundar och kan ge magbesvär. Om du tror att din hund har ätit giftig svamp ska du alltid kontakta veterinär. Vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Vita, gröna eller röda druvor är lika farliga. Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan uppkomma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan symtomen kommer. Vid misstanke om förgiftning ska veterinär kontaktas. Växter är frestande att tugga på, speciellt för katter. Påsk- och pingstliljor innehåller ett gift som kan framkalla kramper och dödsfall. Amaryllis, hyacint och liljekonvalj är inte heller lämpliga att äta. På Giftinformationscentralens hemsida finns ytterligare information om giftiga växter. Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och sugtabletter, i vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt i tandkrämer. Hundar är mycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet, vilket kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar kan också få leverpåverkan. Symtomen kommer vanligen inom en timme, men kan dröja betydligt längre. Kräkningar, skakningar, slöhet, i allvarliga fall även kramper och medvetslöshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat.
NÅGRA “FARLIGHETER” Du hittar ännu flera på Giftinformationscentralen
i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
FARLIGT ATT FÖRTÄRA
FÖRGIFTNING HUSDJUR Du kan ringa 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begära "Giftinformation" - dygnet runt. Ring 08 - 33 12 31 i mindre brådskande fall - dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid. Kontakta ALLTID veterinär om du tror eller vet att djuret har kommit åt ett giftigt ämne. Behandling måste ofta sättas in innan synbara tecken på förgiftning visar sig. Det är alltid viktigt att veta vad djuret har fått i sig och i vilken mängd och koncentration. Om Du vet vad som orsakat förgiftningen är det bra att ta med t ex förpackningen till veterinären. Om djuret har kräkts bör du även ta med det som djuret kräkts upp så att maginnehållet kan analyseras. Många gifter ger akuta symtom som dregling, kräkning, diarre, kramper, yrsel och allmän svaghet. En del gifter ger även skador som upptäcks senare, t ex skador på lever, njurar eller hjärta.
Klicka på logan!
Alger Djur som dricker vatten ur sjöar och vattendrag med höga halter av algtoxiner från blågröna alger riskerar att bli sjuka. Ben tycker de flesta hundar om, men alla tål dem inte. Ge inte hunden ben från gris, fågel, fisk, eller lamm. Märgben från nöt eller älg tycker de flesta hundar om och de kan vara ett bra närings- mässigt tillskott samt öka cirkulationen i mun- hålan och därmed minska tandstensbildning. Det är viktigt att inte koka benen för då smulas de lätt sönder och kan ge upphov till förstoppning med "cementliknande" avföring. Om Din hund inte tål märgben, välj då istället att ge den råhuds- ben. Choklad innehåller ett ämne som heter teobromin och är giftigt för hundar. Undvik därför att ge Din hund choklad, eller ge den i stället särskild hundchok- lad, där ämnet inte finns med. Deg jäser i magen och kan ge symtom som liknar alko- holpåverkan allt från vinglighet till medvetslöshet. Glykol smakar sött och därför slickar djur gärna på glykolfläckar. Även i små mängder kan glykol ge livshotande skador och kräver omgående veterinärvård. Lök innehåller ämnen som i stora mängder är giftiga för hund och katt. Löken innehåller ämnen som bryter ner röda blodkroppar och orsakar blod- brist. Nötter, stenar och små leksaker kan fastna i tarmen. Djuret får då upprepade och intensiva kräkningar och måste snabbt till vete- rinär för undersökning och behandling. Hundar kan få symtom som slöhet, svårigheter att stå och gå, kräkningar av Macadamianötter.
“FARLIGHETER” Du hittar ännu flera på Giftinformationscentralen
Porslinsblomma Speciellt burfåglar, men också chinchillor och hundar, kan bli förgiftade av växten. Råttgift i form av utlagt bete eller förtäring direkt ur förpack-ningen utgör en livsfarlig risk för husdjur och kräver omgående veterinärvård. Svampar som är giftiga för människor är oftast giftiga även för hundar och kan ge magbesvär. Om du tror att din hund har ätit giftig svamp ska du alltid kontak- ta veterinär. Vindruvor/russin kan orsaka akut njursvikt hos hund. Vita, gröna eller röda druvor är lika farliga. Dominerande symtom är kräkning som uppkommer 2 till 48 timmar efter intag, ibland kombinerat med snabbt insättande diarré. Buksmärta, ataxi (vinglighet) och svaghet kan upp.komma inom 24 timmar, men i de flesta fall tar det upp till 5 dagar innan symtomen kommer. Vid misstanke om förgiftning ska veterinär kontaktas. Växter är frestande att tugga på, speciellt för katter. Påsk- och pingstliljor innehåller ett gift som kan framkalla kramper och dödsfall. Amaryllis, hyacint och lilje-konvalj är inte heller lämpliga att äta. På Giftinformationscentralens hemsida finns ytterli- gare information om giftiga växter. Xylitol ingår ofta i sockerfria tuggummin och sugtab- letter, i vissa läkemedel som fluortuggummin och fluorsköljlösningar, samt i tandkrämer. Hundar är ycket känsliga för xylitol. De får till skillnad från människor en ökad insulinfrisättning av ämnet. Det kan leda till allvarlig sänkning av blodsockret. Vissa hundar kan också få leverpåverkan. Symtomen kommer vanligen inom en timme, men kan dröja betydligt längre. Kräkningar, skakningar, slöhet, i allvarliga fall även kramper och medvets- löshet. Dödsfall är ovanligt men har inträffat.