i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN

EKG

Med hjälp av EKG kan man göra kompletterande undersökningar av hjärtarbetet. EKG tas med djuret stående eller liggande på sidan. Man kopplar elektrodklämmor i huden på djuret. Klämmorna är fästa i tunna kablar som går till EKG-apparaten som avläser de elektriska pulserna från hjärtat och på samma sätt som på människa får man en utskrift med en EKG-kurva. EKG-undersökningen gör inte ont och de flesta djur tycks inte ha något emot den.

HJÄRTINTYG

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen fr.o.m. 3 års ålder t.o.m. 8 års ålder. Det är viktigt med hjärtintyg vid fyllda 5 års ålder, så att avkommor kan avlas på. Även för vissa andra raser är det önskvärt att hjärtundersökning görs. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKK:s blankett och enligt av SKK fastställd metod. Undersökningen skall utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att utfärda hjärtintyg.

PATELLAINTYG

Vissa raser har krav på att föräldradjuren ska kontrolleras med avseende på patellaluxation. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur led och ses framför allt hos dvärghundar. Diagnosen ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålen och bedömer dess eventuella onormala rörlighet efter en fastställd skala. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och intyg utfärdas på av SKK fastställd blankett. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att utfärda patellaintyg.
EKG HJÄRTINTYG PATELLAINTYG
DJURKLINIKEN i Skellefteå
DJURKLINIKEN      i Skellefteå
EKG HJÄRTINTYG PATELLAINTYG
EKG Med hjälp av EKG kan man göra kompletterande undersökningar av hjärtarbetet. EKG tas med djuret stående eller liggande på sidan. Man kopplar elektrodklämmor i huden på djuret. Klämmorna är fästa i tunna kablar som går till EKG-apparaten som avläser de elektriska pulserna från hjärtat och på samma sätt som på människa får man en utskrift med en EKG-kurva. EKG-undersökningen gör inte ont och de flesta djur tycks inte ha något emot den.
HJÄRTINTYG Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen fr.o.m. 3 års ålder t.o.m. 8 års ålder. Det är viktigt med hjärtintyg vid fyllda 5 års ålder, så att avkommor kan avlas på. Även för vissa andra raser är det önskvärt att hjärtundersökning görs. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKK:s blankett och enligt av SKK fastställd metod. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att utfärda hjärtintyg.
PATELLAINTYG Vissa raser har krav på att föräldradjuren ska kon- trolleras med avseende på patellaluxation. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur led och ses framför allt hos dvärghundar. Diagnosen ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålen och bedömer dess eventuella onormala rörlighet efter en fastställd skala. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och intyg utfärdas på av SKK fastställd blankett. Klinikchef Gertrud Burman har kompetens att utfärda patellaintyg.