i SKELLEFTEÅ DJURKLINIKEN SKELLEFTEÅ Gertrud Burman

HJÄRTINTYG

Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen fr.o.m. 3 års ålder t.o.m. 8 års ålder. Det är viktigt med hjärtintyg vid fyllda 5 års ålder, så att avkommor kan avlas på. Även för vissa andra raser är det önskvärt att hjärtundersökning görs. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKK:s blankett och enligt av SKK fastställd metod. Undersökningen skall utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Klinikchef Gertrud Burman samt veterinär Karin Bergius har kompetens att utfärda hjärtintyg.

PATELLAINTYG

Vissa raser har krav på att föräldradjuren ska kontrolleras med avseende på patellaluxation. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur led och ses framför allt hos dvärghundar. Diagnosen ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålen och bedömer dess eventuella onormala rörlighet efter en fastställd skala. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och intyg utfärdas på av SKK fastställd blankett. Klinikchef Gertrud Burman samt veterinär Karin Bergius har kompetens att utfärda patellaintyg.

EKG

HJÄRTINTYG PATELLAINTYG
DJURKLINIKEN i Skellefteå
Gertrud Burman      Skellefteå
HJÄRTINTYG PATELLAINTYG
HJÄRTINTYG Specialklubben för Cavalier King Charles Spaniel rekommenderar att avelsdjur hjärtundersöks årligen fr.o.m. 3 års ålder t.o.m. 8 års ålder. Det är viktigt med hjärtintyg vid fyllda 5 års ålder, så att avkommor kan avlas på. Även för vissa andra raser är det önskvärt att hjärtundersökning görs. Hjärtintyget ska vara utfärdat på SKK:s blankett och enligt av SKK fastställd metod. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Klinikchef Gertrud Burman samt veterinär Karin Bergius har kompetens att utfärda hjärtintyg.
PATELLAINTYG Vissa raser har krav på att föräldradjuren ska kon- trolleras med avseende på patellaluxation. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur led och ses framför allt hos dvärghundar. Diagnosen ställs genom att veterinär palperar (känner på) knäskålen och bedömer dess eventuella onormala rörlighet efter en fastställd skala. Undersökningen ska utföras av veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar och intyg utfärdas på av SKK fastställd blankett. Klinikchef Gertrud Burman samt veterinär Karin Bergius har kompetens att utfärda patellaintyg.